SKU N100_P415
Shipping Weight 5.0000kg
Shipping Width 0.250m
Shipping Height 0.250m
Shipping Length 0.700m
Unit Of Measure ea