SKU N302_P834
Shipping Weight 3.0000kg
Shipping Width 0.500m
Shipping Height 0.400m
Shipping Length 0.700m
Unit Of Measure ea