SKU N185_P121
Shipping Weight 5.0000kg
Shipping Width 0.500m
Shipping Height 0.300m
Shipping Length 0.700m
Unit Of Measure ea