SKU N113_P410
Shipping Weight 1.0000kg
Shipping Width 0.400m
Shipping Height 0.400m
Shipping Length 0.500m
Unit Of Measure ea